söndag 31 oktober 2010

En organisation för framtiden

Här kommer den öppna Kris-kommissionens första rapport och den kretsar kring organisationen. Vi lyfter även frågor angående rekrytering och nomineringar. Detta dokument är ingen sanning utan ett inspel för att få igång debatten som vi anser är alldeles för tyst.

23 kommentarer:

 1. Jag är helt emot provval. Jag kommer att slåss med näbbar och klor för att förhindra en stadgeändring som ålägger samtliga AK att genomföra provval. Nuvarande stadgar tillåter provval för de AK som vill och gör att beslutet ligger lokalt, där det hör hemma.

  Jag vill inte ha provval i Malmö AK - om man i en annan AK vill ha det, må så vara.

  SvaraRadera
 2. Jag är för provval efter att ha sett på nära håll hur Sundbybergs AK genomförde detta. Men du har en poäng med att det är upp till varje enskild förening via sina medlemmars ståndpunkter att ta ställning för eller emot.

  Vad dagens system dessvärre medger är att de som kan utnyttja stadgar till att permanenta lösningar låser fast olika uppdrag till enskilda personer.

  Ett öppnare förfaringssätt öppnar naturligtvis för att den stabilitet som slutna nomineringsförfarande där endast föreningar kan nominera innebär. Men som jag ser på olika AK så är det inte ovanligt att det system vi har idag permanentar bemanningen och gör det svårt att rekrytera nya medlemmar som kanske gjort annat genom åren.

  "Koka kaffe i tio år, sen får vi se" är mer än ett talesätt i vårt parti. En öppnare process kommer påverka denna del av vår partikultur.

  mvh

  Johan

  SvaraRadera
 3. Det som är allra viktigast är ju att varje medlem får möjlighet att känna att dens engagemang och akivitetsvilja är till nytta för partiet. När gräsrotsarbetet inte bara blir en social aktivitet utan en faktisk möjlighet till inflytande, när den politiska och ideologiska diskussionen dominerar våra föreningsmöten och leder till konkreta förslag och aktiviteter som tas på allvar, har vi nått fram.
  Vi måste börja med att skapa nya mötesplatser.

  SvaraRadera
 4. Jag instämmer med Peter Johansson och hans starka tvivel/motstånd mot att införa provval på bred front.

  Det som Peter beskriver att det idag är på lokal nivå som beslutet ligger att eventuellt införa provval och att det ska förbli så är också min uppfattning.

  I övrigt är jag ense med det som står i organisationsdokumentet; det måste till en förändring efter ett val ja egentligen en serie av val där (s) backat och backat. Det får inte bli business as usual när det kommer till vilka som ska nomineras och sedermera utses till kommunala och landstingsuppdrag....

  mvh

  // Martin

  SvaraRadera
 5. Johan>> Lokala processer måste styras av lokala beslut. Lika lite som jag vill förbjuda (S)umpan att genomföra sitt provval, vill jag trycka deras metod på alla andra.

  Börja på hemmaplan och genomför förändringen där.

  Sen ska vi inte glömma att rätt många AK har problem med att fylla samtliga platser, inte att någon som vill ha ett uppdrag måste vänta i 10 år.

  /Peter

  SvaraRadera
 6. Staffabs kommentar är klockren. Lokalorganisationerna måste bli mer politiska och börja fungera som aktivistorganisationer under mellanvalsperioderna

  /Peter

  SvaraRadera
 7. Många kloka tankar. Jag tycker dock att man bör gå längre i frågan om partiets organisatoriska struktur. Partiets organisation är out of date.

  I stadgarna står exempelvis att man ska välja studieledare och facklig ledare i varje arbetarekommun. Jag tycker att det bör finnas betydligt friare former att organisera partiets organisationer.

  Jag är inte ens säker på att man bör ha ett krav på arbetarekommuner, utan att partidistriken lika väl skulle kunna utgöra grundorganisationen. En del arbetarekommuner består av några hundra medlemmar varav endast ett 20-30-tal personer är aktiva. Det är inte ett tillräckligt underlag för ett livligt föreningsliv.

  Därutöver bör det ges möjlighet att bilda nationella organisationer som också ges samma status som ett partistrikt och som har inflytande på partikongresser på samma sätt som andra grundorganisationers företrädare. Dessa nationella organisationer skulle kunna vara exempelvis nuvarande sidoorganisationer eller personer som organiserats utifrån vissa intressen eller dylikt. För att etablera en sådan nationell organisation skulle självfallet ett antal krav ställas som bygger in en viss "tröghet" i partiets interna maktbalans.

  Sandro

  SvaraRadera
 8. Peter och Staffan

  Där är vi överens. Men Peter, det är där det är synligt att vi har olika perspektiv. I de AK som jag är i kontakt med har vi dessvärre problemet att de yngre trycks tillbaka av en del som valt att se förtroendemannarollen som ett yrke. Dessa utnyttjar liggande system.

  Men vi överens om att den förändringen skall ske från rötterna eftersom förutsättningarna är olika.

  mvh

  Johan

  SvaraRadera
 9. Provval är ett ganska oprövat kort i svensk politik. Jag är beredd att pröva det i större skala, men det måste ske utifrån lokala förutsättningar.

  Vi har ju redan provval internt i den del distrikt och AK. Jag kan väl inte påstå att jag alltid imponeras av hur exempelvis Stockholms Arbetarekommun sköter nomineringar och interna val. Så bara för att man har provval behöver inte betyda att man löser en massa inbyggda problem i organisationen.

  Jag tycker alltså att provval har potential, men det måste som sagt ske med organisationers förankring och främja öppenhet i partiet.

  Jag tror inte heller på ett nationellt beslut som kräver provval i hela landet.

  SvaraRadera
 10. Jag håller med Sandro, har svårt att se arbetarkommunen eller dess motsvarighet som norm. Inte heller tycker jag att partiet måste organiseras utifrån ett geografiskt perspektiv.

  Vi måste kunna ta vara på de som brinner för en viss fråga men som inte har ork eller lust att engagera sig i andra delar.

  SvaraRadera
 11. Viktor

  Dessvärre har vi begränsningar som styr oss, en sådan är valkretsarna. Vi kommer inte undan denna faktor som ytterst styrs av vallagen.

  mvh

  Johan

  SvaraRadera
 12. Klipper in ett par länkar om organisationsrelaterat som jag postat.

  http://mitt-i-steget.blogspot.com/2010/10/moses-stentavlor.html

  http://mitt-i-steget.blogspot.com/2010/10/socialdemokratins-fornyelse-vad-en-god.html

  så att de inte tappas bort. Jag bedömer att vi bör även adressera partikultur. Min erfarenhet är att regelverk + arbetsprocesser = arbetsplatskultur. Bedömer att (S) inte har fribrev från denna erfarenhet.

  mvh

  Johan

  SvaraRadera
 13. Jag hävdar med en dåres envishet att det krävs fler åtgärder än att ändra stadgar, men att det är en viktig del. Som Johan har varit inne på så finns det paragrafryttare i stort sett varenda organisation som inte kan se runt hörnen för det står en paragraf i vägen. För att vi ska kunna diskutera så måste paragraferna bort från spelplanen. De ska bara finnas som ett stöd när man håller på att ramla av. Jag tror dessutom att vi måste göra större förändringar i organisationen för att släppa loss de krafter som jag vet finns bland det stora flertalet av våra medlemmar. För att vi ska komma dit så tror jag det är nödvändigt med lite pekande från toppen. Ett öppet pekande som får bort de lokala paragrafryttarna.

  SvaraRadera
 14. Bra där Peter.

  Ytterligare en länk med en kommentar från en sosse som är värd att reflektera över. Han eller hon känner att den lojalitet som medlemmarna visar partiet inte återgäldas.

  http://mitt-i-steget.blogspot.com/2010/10/socialdemokratisk-fornyelse-mot.html

  SvaraRadera
 15. Jag tror inte på lokaldemokrati genom toppstyrning. Jag gillar inte pekande med hela handen.

  Jag är mer inne på limjen "Det är rätt beslut för oss därför att vi har tagit det själva".

  Jag ser ingen skillnad på att tvinga någon att hålla provval och att förbjuda någon att ha dem.

  Jag tycker heller inte man ska snöa in alltför mycket på nomineringsprocesen för uppdragen.

  Det viktigaste i min värld är hur besluten om poltiken tas. Den ska inte tas av fullmäktige- eller nämndsgrupperna utan i partiorganisationen. Där måste vi på ett helt annat sätt involvera lokalföreningarna, jobba bland väljarna och värva medlemmar.

  Det är bara när det gäller nomineringsprocessen som vi är bundna av valkretsarna och samhällets organisation.

  Som en politisk aktivistorganisation kan vi organisera oss mer fritt och finnas på hela spelplanen. Just nu spelar vi bara på den ena planhalvan.

  Jag vill gärna hänvisa till mitt senaste inlägg på Röda Berget

  http://rodaberget.wordpress.com/2010/10/31/i-en-folkrorelse-maste-man-ta-eget-ansvar/

  SvaraRadera
 16. Peter J

  Rätt så, men min uppfattning är att bägge processerna hänger ihop. Jag bedömer att vårt sviktande medlemsantal har en delförklaring i att nya medlemmar ganska tidigt inser att deras röster inte alltid kan påverka. Vad detta mynnar ut i kommer i så fall bli att vi har en process för de lokala politiska besluten, en annan för valet av de som ska föra denna talan.

  Det är svårt att kommunicera rätlinjigheten i detta förhållningssätt.

  Bloggat om det

  http://mitt-i-steget.blogspot.com/2010/11/socialdemokratiskt-fornyelsearbete.html

  SvaraRadera
 17. Johan, jo jag är fullt medveten om att vallagen förutsätter att det finns någon sorts lokal organisation men nominering till diverse listor sker bara en gång vart fjärde år. För den som vill engagera sig mellan valen finns det ingen större poäng med denna låsning av geografi.

  Men det mesta av politiken formas ju mellan valen. Och ibland sker det väldigt snabbt.

  Säg exempelvis att jag är extremt intresserad av skolpolitik. Jag har massa tankar och idéer. Kanske har jag själv jobbat inom skolan.

  Vill jag driva mina idéer så ska jag om man följer partiets organisation, först skriva en motion som jag ska ta med mig till min lokala partiklubb. De ska förhoppningsvis ställa sig bakom den och skicka den till arbetarkommunen, som om jag har tur ställer sig bakom den (antagligen får jag själv inte säga så mycket eftersom jag antagligen inte är representant i arbetarkommunen). Därefter en gång var fjärde år kan denna motion lyftas till partikongressen (där jag kanske eller kanske inte får vara med) och sedan tas ett beslut.

  Gillar jag inte den metoden kan jag helt enkelt kliva ur beslutskedjan och leta upp den i min kommun som driver skolfrågor. Kanske fixa en fika eller ett lunchmöte och sedan förklara min tankar. Om den personen gillar vad jag tänker kanske han/hon presenterar mig för någon annan, vem vet kanske Ylva Johansson, och så kan jag få mina idéer rakt in i partitoppen.

  Det senare sättet är det som går snabbast och i realiteten det sätt som idag används. Men det är också ett sätt att gå runt hela systemet eftersom systemet inte är anpassat för att faktiskt tillåta idéer att flöda.

  Ett alternativ vore i detta fall att ha ett klart skolpolitiskt nätverk där de som är intresserade av skolpolitik kan bilda sig och diskutera frågor. Och som ger möjlighet att direkt få kontakt med de som driver dessa frågor på nationell, regional och lokal nivå.

  Den geografiska organisation behöver fortfarande finnas kvar för nomineringar men det finns inget skäl att den även måste vara basen för medlemmars engagemang.

  SvaraRadera
 18. Jag är inne på Peter J:s linje det finns ingen anledning att gå in från centralt håll och ge direktiv till hur de lokala partiorganen ska arbeta t ex genom att förrätta provval.

  Det finns både bra och mindre bra exempel på arbetarekommuner som i nomineringstider är de som fastställer vilka som ska sitta var under den kommande fyra års perioden.

  Men att bara snacka förnyelse håller inte om sedan nomineringen är business as usual som jag har sett på en del håll. I övrigt läser jag många utmärkta kommentarer i detta ämne som jag delar :-)

  SvaraRadera
 19. Publicerar här det jag har skrivit på min blogg.

  En organisation för framtiden?
  Öppna kriskommissonen har lämnat sin första rapport om socialdemokraternas organisation. Här finns intressanta tankar som är väl värda att fundera närmare på. Det som är viktigt är att diskutera hur organisationen ska se ut för framtiden. För vad kan tänkas vara morgondagens utmaningar?
  Jag ska försöka komma med några idéer på hur organisationen kan tänkas att utvecklas för att möta framtiden. Nu kommer jag bara att lyfta upp ett par saker men det finns mycket mer att tänka på.
  Detta är mina tankar:
  1: 24/7: Vi måste inse att vår organisation kan inte arbeta mellan kl 08.00-16.00 vardagar och vara ute på torg och gator under kvällar och helger. Vi måste ha en organisation som klarar av att vara igång 24 timmar om dygnet, varje vecka. Idag har vi inte det men vi måste skapa en organisation som är både tillgänglig för väljarna hela tiden men som också kan gå på offensiven.
  2: Väljarkontakten: Vi måste utveckla vår organisation så att vi kan vara än mer där människor befinner sig. Det handlar om att gå ut ifrån våra traditionella platser och etablera kontakt med nya. Nya tankar måste prövas. Vi har i vår organisation bra exempel på hur nytänkande kan skapa bra saker. Idag finns s-föreningar som är på modevisningar, har hemmahosfester och liknande. Ytterligare platser kan vara caféer, badanläggningar, idrottsevenemang, LAN, restauranger, festlokaler med mera.
  Det finns näringsidkare som gärna ställer upp och hjälper oss på olika sätt. Det gäller att dra nytta av detta.
  3: Använda oss av tekniken: Vi måste självklart använda oss av tekniken mycket bättre än vad vi gör. Hanterandet av sociala medier måste vi bli mycket bättre på. Facebook är bra verktyg för att kunna nå ut men också inbjuda till diskussioner om olika saker. Vi måste bejaka människors vilja att vara med och påverka politiken och prata med politiker på olika sätt. När vi använder exempelvis Facebook ska det inte bara vara ett sätt att sprida budskap med hjälp av utan verkligen vara en direktkanal till väljarna på olika sätt där den aktiva dialogen prioriteras. Vår organisation måste utvecklas för att kunna klara av sådan här saker.
  4: Direktsänd kommunmöten, föreläsningar och liknande: Många gånger har vi i arbetarekommuner möten som definitivt skulle intressera både de medlemmar som inte är med på mötet men även invånarna. Det behövs analyseras fram en organisation som gör detta möjligt. En ny organisationsstruktur ska kunna föra ut sådana här saker via nätet och hemsidor så att fler väljare får ta del av det vi har. Våra politiska motståndare vågar inte göra detta men det anser jag att vi ska göra.
  5: S-föreningar över hela landet: Ja, idag har vi s-föreningar över hela landet men vi måste bilda s-föreningar som sträcker sig över kommungränserna på olika sätt. Det måste underlättas och uppmuntras på olika sätt. Det är genom kontakter och nätverksbyggande mellan olika socialdemokrater som nya idéer kan skapas, testas och nya kontakter etableras. Det vinner hela partiet på men man måste också våga skapa dessa förutsättningar.
  Mina tankar handlar inte om stadgeändringar och små justeringar i våra grunddokument om hur organisationen ska se ut. Det handlar om större saker som kan skapa en mer dynamisk organisation som på det sättet kommer i bättre kontakt med väljarna. Den aktiverar också medlemmarna på fler olika sätt.
  En organisation som vågar ständigt förändra sig kommer att klara av framtidens utmaningar. Det ska vi göra.

  Roger Jönsson

  SvaraRadera
 20. Vi kanske ska intryck av företaget Google. Inte de negativa sidorna men det tillåtna klimatet av att få upp och uppmuntra nya idéer som tillåts att utvecklas innan man vrider och vänder på dem. Där man gärna hjälper varandra och tar hand om varandra.

  Det finns mycket kunskap i partiet. Tänk om vi kunde forma en organisation som kunde ta tillvara detta på rätt sätt som gav medlemmarna fritt spelrum att utveckla nya idéer och möjligheter.

  SvaraRadera
 21. Otroligt spännade diskussioner! Så mycket vilja. I dagarna när partistyrelsen ställer sina platser till förfogande tycker jag att det kan vara på sin plats att diskutera ett delat ledarskap liknade det som mp har. Jag tror att det är mycket tungt att axla partiordförandeskapet ensam även om man har en fantastisk partisekreterare.

  SvaraRadera
 22. Spontan fundering.
  Som engagerad ESP aktivist http://www.pes.org/en/node/665
  gillar jag tanken på en mer öppen aktivistisk org med ett bejakande av ny teknik och där engagemang kan tas till vara i stunden efter behov och förtjänst. Jag är för allt detta.
  Samtidigt är det en lite sorglig reträtt från en ordning från att vara det statsbärande partiet som gjort sina företrädare sammanflätade med tjänstemän och myndigheter så till den milda grad att våra politiker framstår som tjänstemän själva och utan departement och förvaltningar ute i myndigheterna står vi nu rådvilla. Vem ska nu göra jobbet åt oss?
  Vad ska vi tycka?
  Kampen kring köttgrytorna hårdnar.
  Samtidigt finns det en tröghet i förtroendeuppdraget, det följer mandatperioder, det kräver en inskolning och sakkunskap.
  Jag tror det är viktigt att förena proffsighet och aktivism. Att förtroendevalda kopplas närmare sina föreningar och aktivister som måste kunna uppdra och formulera fler mål och krav. Kräva uppdatering och hjälpa till att förankra politikern till gatan.
  Som PES / ESP aktivist är det spännande att följa den snabba utveckling och dynamiska diskussion som hela tiden växer i styrka i europeisk socialdemokrati, hur den hela tiden, väl medveten om det demokratiska underskottet söker vägar att få kontakt med gräsrötter, meningsfränder utanför egna organisationen och forskning. Tycker ana ett något skamsen yrvakenhet i relationen till europa. Vi var visst inget undantag våra utmaningar, frågor och svar hänger ihop.
  Vi skall inte förvandlas till marginell motståndsrörelse utan koppling till maktens institutioner utan våra aktivister måste hjälpa till att skapa nya ledare på toppen som får sin trovärdighet och legitimitet ur sin förankring med en bred och aktiv bas som hela tiden förmår diskutera vad som är socialdemokratisk politik i dag och i framtiden utifrån det samhälle vi nu lever i och de grundläggande värderingar som bär ideologiskt över kvartalsrapporten och senaste spinnflugan.

  SvaraRadera
 23. Mycket bra Henrik! Massa tankar att ta med i det fortsatta arbetet.

  SvaraRadera